base64Hash

Privacybeleid betreffende het gebruik van persoonsgegevens op casamundo.nl

1. Overzicht

Het hiernavolgende Privacybeleid bevat informatie over hoe en in welke mate persoonsgegevens door Casamundo worden verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect aan u kunnen worden toegeschreven of met uw persoon kunnen worden geassocieerd, zoals uw naam of e-mailadres.

2. Naam en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle gegevensverwerking uitgevoerd door de onderneming Casamundo GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlijn, Duitsland (de ‘verwerkingsverantwoordelijke’, hierna te noemen ‘Casamundo’), die kan worden bereikt via [email protected] en betreffende de volgende website of applicatie: www.casamundo.nl.

De Functionaris Gegevensbescherming van Casamundo kan worden bereikt via [email protected] (aangewezen in die functie is Waterside DS GmbH, Bergstr. 28, 22095 Hamburg). 

3. De doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt, de rechtsgrond en gerechtvaardigde belangen van Casamundo of derden, evenals categorieën ontvangers

3.1. Toegang tot onze website/toepassing

Als u onze website/toepassing opent, stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server van onze website/toepassing en slaat deze tijdelijk op in een zgn. logbestand. Wij hebben hier geen controle over. De volgende informatie wordt ook zonder enige actie van uw kant verzameld en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • het IP-adres van het verzoekende apparaat waarmee verbinding met het internet kan worden gemaakt
 • datum en tijd van toegang
 • de naam en URL van het opgevraagde bestand
 • de website/toepassing van waaruit toegang plaatsvond (de verwijzende URL)
 • de browser die u gebruikt en eventueel het besturingssysteem van uw apparaat waarmee verbinding met het internet kan worden gemaakt, evenals de naam van uw internetprovider
 • het gebruikte apparaat (bijvoorbeeld een desktopcomputer of een smartphone)
 • de taal van de browser die u gebruikt

De rechtsgrond voor het verwerken van uw IP-adres is neergelegd in artikel 6, lid 1, sub f van de algemene verordening gegevensverwerking (hierna ‘AVG’). Ons gerechtvaardigd belang is gebaseerd op de hieronder genoemde doeleinden van de gegevensverzameling. Wij wijzen erop dat we uit de door ons verzamelde gegevens geen directe conclusies kunnen trekken betreffende uw identiteit, en dat we daartoe ook geen pogingen ondernemen.

We gebruiken het IP-adres van uw apparaat en de andere bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verzekeren van een probleemloze verbinding
 • het verzekeren van een plezierig gebruik van onze website/toepassing
 • het evalueren van systeembeveiliging en -stabiliteit

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. In geval van gegevensverzameling voor het beschikbaar maken van de website, geschiedt dit zodra de betrokken sessie afloopt. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden voor een periode van 6 weken, hierna worden ze automatisch verwijderd zodat ze niet langer aan de gebruiker kunnen worden gekoppeld.

Daarnaast gebruiken we zgn. cookies voor onze website/toepassing, evenals trackingtools, targetingmethoden en socialmedia-plug-ins. Hieronder gaan we dieper in op de exacte procedures die worden toegepast en geven we antwoord op de vraag hoe uw gegevens voor deze doelen worden gebruikt.

3.2. Een gebruikersaccount aanmaken en gebruiken; boekingen en vragen over boekingen

3.2.1. Een account aanmaken

Als u een gebruikersaccount bij ons aanmaakt op een van de volgende manieren, verwerken we de daarachter vermelde persoonsgegevens:

 • als u inlogt via Google (sociale login): uw Gmail-adres en de informatie die wordt doorgegeven vanaf uw Google-account (namen, profielfoto, link naar uw Google-account en top-level-domein, geslacht en gehost domein)
 • als u inlogt via Facebook (sociale login: Facebook Connect): uw e-mailadres en de openbare gegevens van uw Facebookaccount (namen, profielfoto, leeftijdsgroep, geslacht, taal, land en andere openbare informatie)
 • als u inlogt met gebruik van uw e-mailadres: dat e-mailadres.

Daarnaast wordt een gebruikersaccount ook aangemaakt als u uw e-mailadres invoert en daarna via onze website een boeking doet of informatie over een boeking aanvraagt (zie artikel 3.2.2.). Voor genoemde diensten is om technische redenen het aanmaken van een gebruikersaccount noodzakelijk en in dat proces worden uw e‑mailadres, naam en reisdata opgeslagen.

Steeds wanneer u inlogt, worden technische gegevens opgeslagen over uw apparaat en uw browser, evenals gegevens over uw zoekopdrachten. Deze informatie helpt ons om zowel uw algehele gebruikerservaring op de website als onze dienstverlening in het algemeen te verbeteren.

De rechtsgrond hiervoor is vastgelegd in artikel 6, lid 1, sub b en f van de AVG. U verstrekt ons gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons. Ons gerechtvaardigd belang vloeit daarnaast eveneens voort uit het beschermen van uw identiteit en het voorkomen van frauduleuze activiteiten.

Wij wissen de verzamelde gegevens uiterlijk op het moment dat u het contract betreffende het gebruik van ons platform beëindigt.

3.2.2. Boekingen en verzoeken om boekingsinformatie; betalingsverwerking

Casamundo biedt zelf geen reisdiensten aan. Wel bieden wij de mogelijkheid om door onze partners aangeboden reisdiensten te boeken.

Na ontvangst van een verzoek om boekingsinformatie verzamelen we de volgende gegevens om deze door te geven aan onze partners en onze Rechtstreeks Boeken-diensten te kunnen verstrekken:

·        de gewenste aankomst- en vertrekdatum

·        uw voor- en achternaam

·        het aantal gasten

·        uw e-mailadres

·        (optioneel) uw bericht aan de verhuurder

Als u een boeking verricht, verzamelen we bovendien de volgende gegevens:

·        de aankomst- en vertrekdatum

·        uw adres

·        uw telefoonnummer

·        (optioneel) geselecteerde extra’s

·        de betaalmethode, waarbij (tenzij anders aangegeven) de betaling wordt verwerkt door de betaalprovider Datatrans (Datatrans AG, Kreuzbühlstrasse 26, 8008 Zürich, Zwitserland), met wie wij een gegevensverwerkingsovereenkomst zijn aangegaan.

De verzameling van de bovengenoemde gegevens en doorgifte ervan aan onze partners is een precontractuele stap, die is vereist om een contract aan te gaan met uw respectievelijke partner (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG).

Als u een boeking verricht via Rechtstreeks Boeken van Casamundo, kan de betalingsverwerking eveneens worden uitgevoerd door een betaalprovider met wie wij een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Een dergelijke betaalprovider verwerkt alle gegevens (naam, betalingsgegevens zoals creditcard-/bankoverschrijvingsinformatie, factuuradres, cookie-informatie of andere gegevens) die nodig zijn voor de veilige en geldige betalingstransactie, fraudedetectie, risicobeoordeling of betalingsmethode ten behoeve van het uitvoeren van de betaling in verband met een boeking door het toepasselijke bedrag te betalen aan de juiste partner en de eventuele servicevergoeding aan Casamundo. Een omgekeerd mechanisme geldt voor annuleringen: als opdracht wordt gegeven tot gedeeltelijke of volledige restitutie gebruikt de betaalprovider uw betalingsgegevens om het te restitueren bedrag terug te storten op de rekening die u in eerste instantie voor de betaling gebruikte.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw betalingsgegevens is vastgelegd in artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat in ons zakelijk belang om de Rechtstreeks Boeken-diensten aan te bieden met gelijktijdige bescherming van uw persoonsgegevens door middel van een gegevensverwerkingsovereenkomst met de betaalprovider. Wij wijzen er in dit kader nog op dat gevoelige betalingsgegevens, zoals uw creditcardgegevens, niet door ons verzameld worden. Transacties worden verwerkt door de voornoemde betaalprovider, die ‘PCI-compliant’ is, wat wil zeggen dat deze voldoet aan de regels van de betaalkaartenindustrie. Door op de geboden betaalmethodes (zoals creditcard, factuur) te klikken, stemt u in met het gebruik van de betaalprovider, het uitbesteden van een dergelijke dienst en de betrokken doorgifte en verwerking van uw gegevens.

Om te zorgen dat u de betaalmethodes van Klarna kunt gebruiken, geven wij uw persoonlijke contactgegevens (zoals uw naam, adres en e-mailadres) met uw toestemming door aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor die betaalmethodes en ze voor u beschikbaar kan maken. De doorgegeven persoonsgegevens worden verwerkt op de manier die is beschreven in het privacybeleid van Klarna: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.


3.3. Sociale logins (inloggen met Facebook of Google)

3.3.1. Facebook Connect

Als u inlogt via Facebook Connect, wordt een directe verbinding gecreëerd met de servers bij Facebook, South California Avenue 1601, Palo Alto, CA 94304, VS (‘Facebook’). Facebook signaleert daarbij dat u uw logingegevens vanuit Casamundo heeft gebruikt.

Als u Facebook daar ingevolge artikel 6, lid 1, sub a van de AVG expliciet toestemming toe heeft gegeven, worden uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven als onderdeel van het registratieproces via de sociale login. Van de doorgestuurde gegevens gebruiken wij de volgende informatie, die door ons wordt opgeslagen totdat deze automatisch wordt gewist:

·      uw e-mailadres

·      uw profielnaam op Facebook (voor- en achternaam)

·      de profielafbeelding en achtergrondafbeelding die u op Facebook gebruikt

·      uw leeftijdsgroep (ouder dan 18, ouder dan 21)

·      een link naar uw Facebookaccount

·      uw geslacht

·      het top-level-domein van uw ingelogde Facebookaccount

·      uw tijdzone op Facebook

Deze gegevens worden gebruikt om:

·      u te kunnen identificeren als onze contractuele partner

·      uw gebruikersaccount aan te maken

·      de geloofwaardigheid van de ingevoerde gegevens te checken

De rechtsgrond voor het gebruik van deze gegevens is vastgelegd in artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. Het gebruik van deze gegevens stelt ons in staat om te voldoen aan de uit onze Algemene Voorwaarden voortvloeiende contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG). Wij wissen de verzamelde gegevens uiterlijk op het moment dat u het contract betreffende het gebruik van ons platform beëindigt.

U kunt de verbinding blokkeren in uw Facebookaccount.

Ga naar het Gegevensbeleid van Facebook (https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation) voor informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, evenals over uw daarmee verband houdende rechten en de instellingenopties die u kunt gebruiken om uw privacy te beschermen.

3.3.2. Inloggen met Google

Als u inlogt met Google via "G doorgaan met Google” wordt een rechtstreekse verbinding gecreëerd met de servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’). Google signaleert daarbij dat u uw logingegevens vanuit Casamundo heeft gebruikt. Wij krijgen uw Google-accountinformatie niet. Google informeert u vervolgens dat gegevens betreffende uw Google-account aan ons ter beschikking worden gesteld en geeft aan welke gegevens dat precies zijn.

Registratie bij en het gebruik van Google zijn onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

Als u Google daar ingevolge artikel 6, lid 1, sub a van de AVG expliciet toestemming toe heeft gegeven, worden uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven als onderdeel van het registratieproces via Google. Van de doorgestuurde gegevens gebruiken wij de volgende informatie, die door ons wordt opgeslagen totdat deze automatisch wordt gewist:

·      uw e-mailadres

·      uw naam op uw Google-account (voor- en achternaam)

·      de op Google gebruikte profielafbeelding (of avatar)

·      een link naar uw Google-account

·      uw geslacht

·      het top-level-domein van uw ingelogde Google-account

·      het gebruikersdomein dat u op Google beheert (gehost domein (‘hosted domain’, HD))

Deze gegevens worden gebruikt om:

·      u te kunnen identificeren als onze contractuele partner

·      uw gebruikersaccount aan te maken

·      de geloofwaardigheid van de ingevoerde gegevens te checken

De rechtsgrond voor het gebruik van deze gegevens is vastgelegd in artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. Het gebruik van deze gegevens stelt ons in staat om te voldoen aan de uit onze Algemene Voorwaarden voortvloeiende contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG). Wij wissen de verzamelde gegevens uiterlijk op het moment dat u het contract betreffende het gebruik van ons platform beëindigt.

U kunt de verbinding blokkeren in uw Google-account.

Ga naar het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) voor informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals over uw daarmee verband houdende rechten en de instellingenopties die u kunt gebruiken om uw privacy te beschermen.

3.4. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

3.4.1. Nieuwsbrief

Op onze website bieden we u de mogelijkheid u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Om zeker te zijn dat tijdens het invoeren van uw e-mailadres niets is misgegaan, maken we gebruik van de zgn. dubbele opt-in-procedure: nadat u uw e-mailadres heeft ingevoerd in het registratieveld, sturen we u een bevestigingslink. Uw e-mailadres wordt alleen aan onze verzendlijst toegevoegd als u op de bevestigingslink klikt. U kunt de toestemming die u op deze manier geeft op elk gewenst moment en met toekomstige werking intrekken. Daartoe hoeft u alleen maar op de link ‘afmelden’ te klikken.

3.4.2. Productaanbevelingen

Wij sturen u e-mails die productaanbevelingen bevatten. U ontvangt dergelijke productaanbevelingen ongeacht of u zich al dan niet heeft aangemeld voor een nieuwsbrief. Wij sturen dergelijke aanbevelingen om u op de hoogte te stellen van producten uit ons aanbod die u, gezien uw recente zoekopdrachten, kunnen interesseren.

Als u geen productaanbevelingen van ons wenst te ontvangen, kunt u ons dat op elk gewenst moment laten weten. Artikel 2 van dit Beleid bevat daartoe onze contactgegevens. Uiteraard vindt u daarnaast in elke e-mail een link waarmee u zich kunt afmelden.

3.4.3. Gepersonaliseerde advertenties

Om te zorgen dat u informatie ontvangt die waarschijnlijk interessant voor u is, categoriseren we uw gebruikersprofiel. Daartoe gebruiken we gegevens over uw zoekopdrachten om de nieuwsbriefartikelen en promotionele e-mails die we u toezenden, op u af te stemmen. Het doel hiervan is te zorgen dat u advertenties ontvangt die zijn gericht op uw behoeften – geen irrelevante reclame.

De rechtsgrond voor bovengenoemde verwerking is vastgelegd in artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Dergelijke verwerking van bestaande klantengegevens voor reclamedoeleinden wordt een gerechtvaardigd belang geacht.

3.4.4. E-maildienst

Wij maken gebruik van de ‘SendGrid’-dienst van Twilio/SendGrid, Inc., 1801 California Street, Suite 500, Denver, Colorado 80202, VS, om bepaalde e-mails te verzenden (bevestigingen en kennisgevingen van boekingen en verzoeken om informatie, evenals reclameboodschappen). Uw e-mailadres en uw voor- en achternaam worden verwerkt om deze e-mails te personaliseren. Met Twilio/SendGrid bestaat een gegevensverwerkingsrelatie.

De rechtsgrond hiervoor is de invulling van onze contractuele verplichtingen uit hoofde van artikel 6, lid 1 sub b van de AVG of de toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1 sub a van de AVG, die u op elk gewenst moment kunt intrekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van reeds uitgevoerde gegevensverwerking onverlet. Er bestaat een gerechtvaardigd belang voor de gegevensverwerking via Twilio/SendGrid ingevolge artikel 6, lid 1 sub f van de AVG.

Meer informatie is beschikbaar in het Privacybeleid van Twilio/SendGrid (https://sendgrid.com/policies/privacy/).

3.4.5. Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde en zonder kosten uwerzijds het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking om bovengenoemde redenen. Dit moet voor elk communicatiekanaal afzonderlijk gebeuren en heeft toekomstige werking. Om bezwaar te maken stuurt u simpelweg een e-mail naar [email protected] of een brief aan het in artikel 2 vermelde adres van Casamundo.

Als u bezwaar maakt, wordt het betreffende e-mailadres geblokkeerd voor toekomstige promoties. Wij wijzen erop dat u in uitzonderlijke gevallen nog korte tijd reclamemateriaal kunt blijven ontvangen, zelfs als uw bezwaar al is ontvangen. Dit heeft te maken met technische oorzaken die verband houden met de verwerkingstijd voor advertenties en het betekent dus niet dat aan uw bezwaar geen gevolg zal worden gegeven. Wij danken u voor uw begrip wat dat betreft.

3.5. Cookies – algemene informatie

Wij gebruiken cookies op onze website, op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Ons belang wat betreft optimalisatie van onze website wordt gerechtvaardigd geacht overeenkomstig de betekenis van de genoemde bepaling.

Cookies zijn kleine bestandjes die uw browser automatisch creëert en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.) worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt of onze app gebruikt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige software. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen is specifiek voor het gebruikte apparaat. Dat betekent echter niet dat uw identiteit onmiddellijk bij ons bekend is. Cookies worden onder meer gebruikt om het gebruik van onze diensten aangenamer voor u te maken. Zo gebruiken we bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies die kunnen signaleren dat u bepaalde pagina’s op onze website al eens heeft bezocht of dat u al bent ingelogd in uw gebruikersaccount. Dergelijke cookies worden automatisch gewist nadat u onze website verlaat. Daarnaast gebruiken we tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te garanderen. Deze cookies worden gedurende een specifieke periode op uw apparaat geplaatst. Als u onze website opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt onmiddellijk opgemerkt dat u ons al eens heeft bezocht, evenals welke informatie u heeft ingevoerd en welke instellingen u heeft gebruikt, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren.

Als u al een account heeft en bent ingelogd of de functie ‘ingelogd blijven’ activeert, wordt de informatie die in cookies is opgeslagen toegevoegd aan uw gebruikersaccount.

Daarnaast gebruiken we cookies om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website, om onze diensten te optimaliseren en om informatie te tonen die is aangepast aan uw specifieke wensen en behoeften. Dergelijke cookies stellen ons in staat om als u terugkeert naar onze website, automatisch vast te stellen dat u ons al eens eerder heeft bezocht. Dit soort cookies wordt na een bepaalde periode automatisch gewist. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat op uw apparaat geen cookies worden opgeslagen of dat er standaard een bericht verschijnt voordat een nieuw cookie wordt aangemaakt. Wij wijzen er echter op dat het volledig uitschakelen van cookies kan betekenen dat u in de toekomst niet alle functies op onze website zult kunnen gebruiken. De bewaartijd van cookies hangt af van hun doel en varieert derhalve per cookie.

3.6. Analytische tools

Om onze website continu af te stemmen op en te optimaliseren in overeenstemming met de wensen van onze gebruikers, maken we op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG gebruik van tools waarmee we het gebruik van onze website kunnen analyseren.

3.6.1. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een tool van Google voor het analyseren van websites. Daarbij worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gecreëerd en cookies gebruikt. De informatie die het cookie over uw gebruik van de website genereert, zoals

 • browsertype/-versie
 • het gebruikte besturingssysteem
 • verwijzende URL (de vorige pagina die werd bezocht)
 • hostnaam van de computer die toegang zoekt (IP-adres)
 • tijd van het serververzoek

wordt doorgegeven aan de Googleserver in Amerika en daar opgeslagen. Google voldoet aan het privacybeleid ingevolge het Amerikaanse Privacy Shield (Privacyschild) en is geregistreerd bij het Amerikaanse Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google verwerkt de gegevens namens ons.

De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website, en om andere aan het gebruik van de website en het internet gerelateerde diensten te leveren ten behoeve van marktonderzoek en aanpassing van het ontwerp volgens de behoeften van de gebruikers. De informatie kan ook worden doorgegeven aan derden als dat bij de wet is vereist of als derden worden ingeschakeld voor het verwerken van de gegevens. Onder geen beding wordt uw IP-adres gecombineerd met andere Googlegegevens. De IP-adressen worden geanonimiseerd, wat betekent dat identificatie van specifieke personen niet mogelijk is (‘verbergen van IP-adressen’).

Via uw browserinstellingen kunt u het plaatsen van cookies voorkomen. Wij wijzen er echter op dat het volledig uitschakelen van cookies kan betekenen dat u in de toekomst niet alle functies op onze website zult kunnen gebruiken. Het verzamelen van door het cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van die gegevens door Google kunt u ook voorkomen door deze browser-add-on te downloaden en te installeren: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). Als alternatief voor de browser-add-on en speciaal voor browsers op mobiele apparaten, kunt u gegevensverzameling door Google Analytics voorkomen door te klikken op deze link. Een opt-out-cookie wordt dan geplaatst dat bij een volgend bezoek aan de website voorkomt dat uw gegevens worden verzameld. Het opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en voor onze website en het wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser wist, moet u het opt-out-cookie opnieuw installeren. Bezoek voor meer informatie over gegevensbescherming in relatie tot Google Analytics de Google Analytics-website: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

3.6.2. Google Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager. Met deze Google-service kunnen websitetags worden beheerd via een gebruikersinterface. Alleen tags worden geïmplementeerd, d.w.z. er worden geen cookies ingesteld en geen persoonlijke gegevens verzameld. Tag Manager zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als het domein- of cookieniveau is gedeactiveerd, is dit van toepassing op alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. Zie de gebruiksrichtlijnen voor Google Tag Manager voor meer informatie:  https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.  

3.6.3. New Relic

Voor het monitoren van toegankelijkheid tot en prestaties van onze servers maken we gebruik van de ‘New Relic’-internetanalysediensten verstrekt door New Relic, Inc., Spear Street 188, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, V.S. Gebruikmakend van gepseudonimiseerde gebruiksgegevens worden gegevens over technische prestaties (zoals responstijd en laadtijd) gemeten en geanalyseerd zodat we op basis daarvan de prestaties van onze servers kunnen verbeteren. Meer informatie kan worden gevonden in het privacybeleid van New Relic: https://newrelic.com/privacy.

3.6.4. Snowplow

Wij gebruiken de opensourcedienst voor internetanalyses van Snowplow Analytics Limited, Scrutton Street 32-38, Londen, EC2A 4RQ, Verenigd Koninkrijk. Als onderdeel hiervan worden cookies gebruikt. De informatie die het cookie over uw gebruik van de website genereert, zoals

 • browsertype/-versie
 • het gebruikte besturingssysteem
 • verwijzende URL (de vorige pagina die werd bezocht)
 • hostnaam van de computer die toegang zoekt (IP-adres)
 • tijd van het serververzoek
 • zoekopdrachten en filterinstellingen
 • klikken op de website

wordt doorgegeven aan een Casamundo-server in Frankfurt en daar opgeslagen.

De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteit op de website, en om andere aan het gebruik van de website en het internet gerelateerde diensten te leveren ten behoeve van marktonderzoek en aanpassing van het ontwerp volgens de behoeften van de gebruikers.

3.6.5. Adform

Wij gebruiken conversietracking van Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhagen, Denemarken. Het tijdelijke cookie (zie artikel 3.5) voor conversietracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker contact maakt met een advertentie van Adform. Deze cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan gebruikers kunnen worden geïdentificeerd. Gebruikers die niet aan tracking willen deelnemen kunnen het cookie van Adform uitschakelen via hun browser of met toekomstige werking bezwaar maken tegen de gegevensverwerking via deze link (https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/).

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Adform (https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/).

3.6.6. Adjust

In onze app maken we gebruik van de analysediensten van Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlijn, Duitsland. De analysedienst wordt geïmplementeerd in onze app via een ontwikkelomgeving (SDK - Software Developer Kit). De door de ontwikkelomgeving gegenereerde informatie, zoals

 • gehasht (geanonimiseerd) IP-adres
 • mobiele identifiers zoals de Identifier for Advertising (IDFA) voor iOS of de Advertentie-ID van Google
 • installatie en eerste keer openen van een app op uw mobiele apparaat
 • uw interactie in een app (zoals aankopen in een app, registratie)
 • bekeken en geklikte advertenties

wordt door Adjust GmbH verzameld en aangewend om het gebruik van de app te evalueren en prestatierapporten van app-activiteit samen te stellen, en om andere aan het gebruik van de app gerelateerde diensten te leveren ten behoeve van marktonderzoek en aanpassing van de app. De verzamelde gegevens worden onder geen beding gecombineerd met andere gegevens die Adjust verkrijgt via andere apps.

Meer informatie over het privacybeleid van Adjust vindt u hier: https://www.adjust.com/privacy-policy. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de door Adjust verrichte trackingactiviteiten, en wel in het onderdeel ‘opt-out’ (afmelden) in het privacybeleid van Adjust. Daartoe kiest u het apparaat dat u wilt uitsluiten van trackingactiviteiten door Adjust en specificeert u uw Device Identifier (identifier van uw apparaat). Gedragstracking via apps die Adjust gebruiken wordt dan onmiddellijk van uw apparaat verwijderd.

3.6.7. TrackJS

Wij maken gebruik van de diensten van TrackJS LLC. TrackJS vergemakkelijkt de analyse van technische fouten in JavaScript, zodat we de kwaliteit van onze website en app kunnen beoordelen en verbeteren. Raadpleeg het TrackJS-privacybeleid voor meer informatie: https://trackjs.com/privacy/

3.7. Targeting

De hieronder genoemde en door ons gebruikte targetingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Targeting wordt gebruikt voor doelgericht adverteren. Door middel van doelgerichte maatregelen willen we verzekeren dat op uw apparaten advertenties verschijnen die gericht zijn op uw interesses.

3.7.1. Google AdWords

Casamundo maakt gebruik van de AdWords-dienst van Google, die werkt op basis van conversietracking om de effectiviteit van individuele advertenties, aanbiedingen en functies te meten. Voor dit doel wordt een cookie geplaatst op het moment dat u op een Google-advertentie klikt. Dit cookie identificeert u niet, maar maakt het mogelijk om vast te stellen of u binnen de periode van 30 dagen waarin het cookie geldig blijft, terugkeert naar de pagina met de specifieke aanbieding.

Elke AdWords-adverteerder ontvangt een uniek cookie. Als gevolg daarvan is tracking van cookies niet mogelijk via de website van AdWords-adverteerders. De informatie die via het conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te creëren voor AdWords-adverteerders die voor conversietracking hebben gekozen. Wij tracken het totale aantal gebruikers dat op een advertentie heeft geklikt en is doorgeleid naar de website met een conversietrackingtag.

Via uw browserinstellingen kunt u het plaatsen van het conversiecookie van Google permanent verhinderen. Google’s privacybeleid met betrekking tot conversietracking vindt u hier: https://services.google.com/sitestats/nl.html.

3.7.2. Google Dynamische Remarketing

Wij gebruiken de Dynamische Remarketing-functie van Google samen met de functies voor linken via verschillende apparaten van Google AdWords.

Deze functie stelt ons in staat om de advertentiedoelgroepen die met Google Dynamische Remarketing zijn gecreëerd, te koppelen aan de functies voor verschillende apparaten van Google AdWords. Op deze manier kunnen gepersonaliseerde advertentieberichten die speciaal op u zijn afgestemd aan de hand van uw gebruik en gedrag op een bepaald apparaat (bijv. een smartphone), ook worden getoond op een ander apparaat dat u gebruikt (bijv. een tablet of pc).

Als u Google de passende toestemming heeft gegeven, linkt Google voor dit doel uw afgelopen web- en app-browsergeschiedenis met uw Google-account. Vervolgens kunnen dan dezelfde gepersonaliseerde advertentieberichten verschijnen op elk apparaat dat u gebruikt om u aan te melden bij uw Google-account.

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID’s van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens, om zo doelgroepen te definiëren en te creëren voor de promotie van advertenties op verschillende apparaten.

U kunt zich permanent afmelden (‘opt-out’) voor remarketing/targeting op verschillende apparaten door in uw Google-account gepersonaliseerde advertentie-instellingen uit te schakelen. Volg deze link om dat te doen: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl.

Meer informatie, evenals de bepalingen betreffende gegevensbescherming, vindt u in Google’s privacybeleid op https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

3.7.3. Google AdSense

Onze website gebruikt Google AdSense voor het tonen van advertenties. Dit stelt ons in staat om u advertenties te laten zien die voor u interessant kunnen zijn. De advertenties zijn herkenbaar aan de referentie ‘Google Ads’. Google gebruikt voor dit doel webbakens en cookies (zie artikel 3.5.). De door cookies en webbakens gegenereerde informatie over het gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt doorgegeven aan een Googleserver in Amerika en daar opgeslagen. Google kan deze informatie delen met derden.

Wij hebben Google AdSense-advertenties van derden ingeschakeld op onze website. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden (opgesomd op https://support.google.com/dfp_premium/answer/94149?visit_id=1-636647683948043333-281534113&rd=1&hl=nl).

U kunt voorkomen dat Google AdSense cookies installeert door gepersonaliseerde advertenties op Google uit te schakelen via de link https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl.

Meer informatie, evenals de bepalingen betreffende gegevensbescherming, vindt u in Google’s privacybeleid op https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

3.7.4. Criteo

Pixeltechnologie (zie artikel 3.6.5.) van Criteo SA, Rue Blanche 32, 75009 Parijs, Frankrijk (‘Criteo’) verzamelt en bewaart gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden.

De pixels sturen uw IP-adres, de verwijzende URL van de bezochte website, de tijd waarop de pixel werd bekeken, de gebruikte browser en eerder ingestelde cookie-informatie naar een webserver. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om, onder een pseudoniem, gebruikersprofielen te creëren.

De pixeltechnologie van Criteo stelt ons in staat om onze reclamecampagnes en reclamecontent te evalueren. Gebruikmakend van een algoritme analyseert Criteo het surfgedrag en kan op basis daarvan gerichte productaanbevelingen doen in de vorm van gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (‘uitgevers’). Meer informatie over de technologie van Criteo vindt u in Criteo’s privacybeleid (https://www.criteo.com/privacy).

Als gevolg van het gebruik van Criteo worden ook pixels geladen van contractuele partners van Criteo. Een lijst van alle uitgevers en netwerken die pixels laden vindt u op https://www.criteo.com/privacycriteo-works-with-the-following-platforms/. De met behulp van Criteo-technologie verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor vaststelling van de persoonlijke identiteit van de bezoeker van de website, tenzij dat apart met de Betrokkene is afgesproken. Elk ander gebruik van de gegevens dan hierboven beschreven, evenals doorgifte aan derden, is uitgesloten.

De meeste browsers accepteren pixels automatisch. Voor het voorkomen van het gebruik van pixels op onze website kunt u daarvoor geschikte tools of browser-add-ons gebruiken (bijvoorbeeld de add-on ‘AdBlock’ voor Firefox).

U kunt ook op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de door ons verrichte pseudonieme analyse van uw surfgedrag. Voor instructies over hoe u de Criteo-dienst kunt uitschakelen, gebruikt u de volgende link naar Criteo: https://www.criteo.com/privacy.

Wij wijzen u erop dat als u zich afmeldt voor het vertonen van gepersonaliseerde advertenties van Criteo en andere gelieerde bedrijven, u nog steeds advertenties te zien zult krijgen, maar dat deze minder op uw interesses of surfgedrag zullen zijn afgestemd.

3.7.5. Bing Ads

Wij gebruiken Universal Event Tracking (‘UET’) van Microsoft Bing Ads. Dit is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS (‘Microsoft’). UET stelt ons in staat om gebruikersactiviteit op onze website te volgen wanneer gebruikers er via advertenties van Bing Ads op terechtkomen.

Als u onze website bereikt via een Bing Ads-advertentie, wordt een cookie op uw computer geplaatst (zie artikel 3.5.). In onze website is een Bing-UET-tag geïntegreerd. Dit is een code die wordt gebruikt om gegevens op te slaan over het gebruik van de website in verband met het cookie. Die gegevens omvatten onder meer de tijd die op de website wordt doorgebracht, de gebieden die op de website zijn bezocht en de advertenties die gebruikers naar de website hebben geleid. Er wordt geen informatie over uw identiteit verzameld.

De informatie wordt doorgegeven aan servers van Microsoft in Amerika en daar opgeslagen voor een periode van maximaal 180 dagen.

Meer informatie over de analytische diensten van Bing Ads kunt u vinden op de Bing Ads-website (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2). Meer informatie over hoe Microsoft omgaat met privacy vindt u in het privacybeleid van Microsoft (https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement).

3.7.6. Taboola

Onze website gebruikt technologie van Taboola Inc., West 23rd St. 28, New York, NY 10010, VS (‘Taboola’). Taboola gebruikt cookies (zie artikel 3.5.) die vaststellen welke content u gebruikt en welke pagina's u bezoekt (conversietracking). Het Taboola-cookie verzamelt zowel apparaatgerelateerde gegevens als loggegevens, waarmee wij pseudonieme gebruikersprofielen kunnen creëren om op die manier content aan te bevelen die overeenkomt met uw persoonlijke interesses. Dit stelt ons in staat om onze aanbiedingen af te stemmen op uw individuele behoeften. De gebruikersprofielen kunnen niet worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen.

Meer informatie over Taboola en over de mogelijkheid om het Taboola-cookie uit te schakelen, vindt u hier: https://www.taboola.com/privacy-policy.

3.7.7. Facebook - Aangepaste Doelgroepen

Verder gebruiken wij de optie ‘Aangepaste Doelgroepen’ van Facebook. Dit is een marketingdienst van Facebook waarmee wij op Facebook gepersonaliseerde advertenties kunnen laten zien aan bepaalde groepen gepseudonimiseerde bezoekers van onze website die ook Facebook gebruiken.

In onze website is een Facebookpixel ‘Aangepaste Doelgroepen’ geïntegreerd. Het is Javascriptcode, gebruikt om niet-persoonlijke informatie over uw gebruik van de website op te slaan, zoals uw IP-adres, de browser die u gebruikt en de bron- en bestemmingspagina’s. Deze informatie wordt doorgegeven aan Facebookservers in Amerika. Daar wordt automatisch geverifieerd of u een Facebookcookie heeft opgeslagen. Het Facebookcookie stelt automatisch vast of u binnen onze relevante doelgroep valt. Als dat zo is, zullen we u op Facebook relevante advertenties tonen. U wordt hierbij niet door ons, noch door Facebook geïdentificeerd.

U kunt tegen het gebruik van de dienst Aangepaste Doelgroepen bezwaar maken op de website van Facebook (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences). Na het inloggen in uw Facebookaccount wordt u doorgeleid naar de instellingen voor Facebookadvertenties.

Meer informatie over privacy op Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

3.7.8. Ad Up

Ook technologie van Ad Up, een dienstverlener van Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlijn, Duitsland, is geïntegreerd in onze website. Ad Up gebruikt cookies voor conversietracking, het evalueren van de effectiviteit van advertenties en keywords. Het verzamelen van geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens stelt Ad Up in staat om gedurende bepaalde tijd advertenties te tonen die overeenstemmen met uw interesses.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Ad Up: https://www.adup-tech.com/en/privacy. U kunt Ad Up uitschakelen in uw browser door daar te klikken op ‘activate opt-out cookie’ (afmeldcookie activeren).

3.7.9.  Optie van bezwaar/‘opt-out’

U kunt de hierboven beschreven targetingtechnologie uitschakelen door de passende cookie-instelling te activeren in uw browser (zie ook artikel 3.5.). Daarnaast heeft u de optie om op voorkeuren gebaseerde reclame te deactiveren door de ‘voorkeursmanager’ te gebruiken die u hier vindt: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

4. Diensten van derden en plug-ins.

4.1. Google Maps

Wij gebruiken Google Maps API voor directe weergave van interactieve kaarten op onze website en om vereenvoudigd gebruik van de kaartfuncties mogelijk te maken. Voor gebruik van de functies van Google Maps wordt uw IP-adres doorgegeven aan een van de servers van Google in Amerika en daar opgeslagen (zie artikel 3.6.1. betreffende het Amerikaanse Privacyschild). De rechtsgrond wordt verschaft door artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. 

De gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl/help/terms_maps.html. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

4.2. WhatsApp

U kunt contact opnemen met Casamundo via de dienst aangeboden door Whatsapp Ireland Limited. Daartoe stuurt u via uw mobiele telefoon een WhatsApp-bericht naar ons nummer of neemt u rechtstreeks contact met ons op via WhatsApp in uw browser. De rechtsgrond hier is uw expliciete toestemming ingevolge artikel 6, lid 1 sub a van de AVG, die u op elk gewenst moment kunt intrekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van reeds uitgevoerde gegevensverwerking onverlet.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de beveiliging van via WhatsApp doorgezonden gegevens. U kunt ook telefonisch of per e-mail contact met ons zoeken.

WhatsApp maakt gebruik van end-to-endversleuteling zodat de inhoud van conversaties beschermd is tegen toegang door derden. U aanvaardt de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van WhatsApp als u de dienst gebruikt. Meer informatie vindt u hier: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=nl.

4.3. Trusted Shops

De Trustedshop Trustbadge wordt op onze website geïmplementeerd om de ratings die we krijgen via Trusted Shops, weer te geven. Dit is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze marketing te verbeteren. De rechtsgrond wordt verschaft door artikel 6, lid 1 sub f van de AVG. De Trustbadge en de geadverteerde diensten worden verstrekt door Trusted Shops, Subbelrahter Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland.

Wanneer u de Trustbadge opent, slaat de webserver automatisch een logbestand op dat onder meer uw IP-adres, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid verstuurde gegevens en de ‘calling provider’ (toegangsgegevens) omvat en tevens de toegang vastlegt. Dergelijke toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en ze worden niet later dan zeven dagen na uw websitebezoek automatisch overschreven. Aanvullende persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan Trusted Shops als u besluit Trusted Shops-producten te gebruiken na plaatsing van een bestelling, of als u zich al heeft aangemeld voor gebruik. In dat geval is de overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

4.4. YouTube

Wij gebruiken een dienst die wordt aangeboden door het videoportaal YouTube, dat wordt geëxploiteerd door Google. De exploitant van de sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94006, VS. YouTube stelt ons in staat om video’s te integreren en te tonen.

YouTube maakt verbinding met de YouTube-servers als een pagina met een geïntegreerde YouTube-plug-in wordt geopend. Zo weet YouTube welke pagina wordt geopend via Casamundo. Als u bent ingelogd bij YouTube, kan YouTube uw surfgedrag koppelen aan uw persoonlijke profiel op YouTube. U kunt dit uitschakelen door uit te loggen voordat u onze website bezoekt.

Casamundo gebruikt YouTube in het belang van een interessante weergave van haar onlinediensten. De rechtsgrond wordt verschaft door artikel 6, lid 1 sub f van de AVG.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van YouTube (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

4.5. Google Fonts

Op onze website maken wij gebruik van lettertypen (‘Google Fonts’) verstrekt door Google.

Hiertoe laadt uw browser het vereiste lettertype in uw browsercache wanneer Casamundo wordt geopend. Dit is noodzakelijk voor een visueel betere weergave van onze teksten in uw browser. Als uw browser deze functie niet ondersteunt, zal uw computer voor de weergave een standaardlettertype gebruiken. De integratie van de lettertypen wordt voltooid door een ‘server call’, doorgaans een server van Google in de VS. Zo wordt aan de server doorgegeven welke websites van Casamundo u heeft bezocht.

Bij opening van de pagina worden door gebruikers geen cookies naar de API van Google Fonts gestuurd. Gegevens doorgegeven in verband met het bezoek aan de pagina worden gestuurd naar bronspecifieke domeinen zoals fonts.googleapis.com of fonts.gstatic.com. U wordt niet geassocieerd met informatie verzameld of gebruikt in verband met het gelijktijdige gebruik van geverifieerde Google-diensten, zoals Gmail. U kunt uw browser zo instellen dat de lettertypen van Google-servers niet worden geladen.

Casamundo gebruikt Google-lettertypen voor een aantrekkelijke presentatie van zijn diensten. De rechtsgrond wordt verschaft door artikel 6, lid 1 sub f van de AVG.

Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van Google ( https://policies.google.com/privacy?hl=nl ).

4.6. TradeTracker

Wij gebruiken de diensten van TradeTracker Deutschland GmbH, Uhlandstr. 26, 22087 Hamburg, Duitsland. TradeTracker is een partnernetwerk voor marketing.

Dit distributienetwerk wordt gebruikt voor het plaatsen van advertenties voor Casamundo op websites van derden. Na elke verkoop of klik wordt een commissie betaald. Casamundo biedt in dit verband verschillende advertentiemethoden die kunnen worden gebruikt door leden van het partnernetwerk.

TradeTracker plaatst een cookie (zie artikel 3.5) waarin het identificatienummer van de partner, een serienummer voor de gebruiker en de advertentiemethode worden gespecificeerd. Dit maakt de verwerking mogelijk van de commissiebetalingen tussen Casamundo en de partner via TradeTracker. Dit trackingcookie slaat geen persoonsgegevens op.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van TradeTracker (https://tradetracker.com/nl/privacy-policy/).

4.7 AWIN

Wij maken gebruik van de diensten van AWIN AG, Eichhornstr. 3, 10785 Berlin, Duitsland. AWIN is een partnernetwerk voor marketing. Dit distributienetwerk wordt gebruikt voor het plaatsen van advertenties voor Casamundo op websites van derden. Na elke verkoop of klik wordt een commissie betaald. Casamundo biedt in dit verband verschillende advertentiemethoden die kunnen worden gebruikt door leden van het partnernetwerk.

AWIN plaatst een cookie (zie artikel 3.5) waarin het identificatienummer van de partner, een serienummer voor de gebruiker en de advertentiemethode worden gespecificeerd. Dit maakt de verwerking mogelijk van de commissiebetalingen tussen Casamundo en de partner via AWIN. Dit trackingcookie slaat geen persoonsgegevens op.

Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van AWIN (https://www.awin.com/nl/juridisch/privacy-policy).

5. Group

Casamundo maakt deel uit van de HomeToGo Group. Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonsgegevens delen met onze geassocieerde bedrijven binnen de HomeToGo Group. De HomeToGo Group omvat alle (huidige en toekomstige) entiteiten die direct of indirect onder zeggenschap staan van HomeToGo GmbH (‘HomeToGo’) of waarover HomeToGo gezamenlijke zeggenschap heeft. De doorgifte van gegevens binnen de HomeToGo Group vindt plaats om de volgende redenen:

a)    het verstrekken van onze diensten als tussenpersoon en het ter beschikking stellen van ons portaal

b)   het verstrekken van onze klantenservicediensten

c)    het versturen van reclame met uw toestemming of waar toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving

d)   het analyseren, optimaliseren en verbeteren van onze website en app

e)   het identificeren en onderzoeken van fraude en illegale activiteiten

f)     naleving van wet- en regelgeving

De rechtsgrond voor de doorgifte van gegevens binnen de HomeToGo Group wordt gevormd door artikel 6, lid 1 sub a, b en f van de AVG.

Meer in het bijzonder wordt de rechtsgrond voor de doelen a) en b) verschaft door artikel 6, lid 1, sub b van de AVG. Het delen van deze gegevens stelt ons in staat te voldoen aan de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onze Servicevoorwaarden.

De rechtsgrond van doel c) bestaat in uw expliciete toestemming (artikel 6, lid 1 sub a van de AVG), die u op elk gewenst moment kunt intrekken, of ons gerechtvaardigd belang om voor bestaande klanten marketingactiviteiten te verrichten (artikel 6, lid 1 sub f van de AVG). De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van reeds uitgevoerde gegevensverwerking onverlet.

Voor doelen d), e) en f) is ons gerechtvaardigd belang gebaseerd op verbetering van onze diensten, evenals op bescherming van uw identiteit en voorkoming van frauduleuze activiteiten (artikel 6, lid 1 sub f van de AVG).

6. Uw rechten

6.1. Overzicht

Naast het recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken, heeft u, indien de relevante wettelijke vereisten van toepassing zijn, de volgende rechten:

 • Recht op inzage van de informatie over de u betreffende persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, ingevolge artikel 15 van de AVG
 • Recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en recht op vervollediging van onvolledige persoonsgegevens ingevolge artikel 16 van de AVG
 • Recht op wissing van de u betreffende persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, ingevolge artikel 17 van de AVG
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens ingevolge artikel 18 van de AVG
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens ingevolge artikel 20 van de AVG

6.2. Recht van bezwaar

Volgens de voorwaarden van artikel 21, lid 1 van de AVG kan tegen gegevensverwerking bezwaar worden gemaakt vanwege met de specifieke situatie van de betrokkene verband houdende redenen.

Dit algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle in dit Privacybeleid beschreven verwerkingsdoeleinden die zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. In tegenstelling tot het speciale recht van bezwaar tegen gegevensverwerking voor reclamedoeleinden, zijn wij ingevolge de AVG uitsluitend verplicht om aan een dergelijk algemeen bezwaar gevolg te geven als u daarvoor gronden aanvoert die in dat kader zwaarder wegen (bijvoorbeeld: mogelijk levensbedreigend gevaar of gevaar voor de gezondheid). Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de instantie die verantwoordelijk is voor toezicht op Casamundo, te weten de commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie voor Hamburg, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg, Duitsland, tel.: +49 (0) 40 428 54-4040, e-mail: [email protected].

 

Versie 2 – geldig vanaf 1 oktober 2019

image-tag