Telefoon
-
gratis oproep
België

Algemene voorwaarden voor reisbemiddeling

Algemene voorwaarden voor reisbemiddeling

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bemiddeling door CASAMUNDO GmbH – Drehbahn 7, D-20354 Hamburg – bij het afsluiten van contracten tot reisorganisatie tussen verhuurders/reisorganisatoren (hierna te noemen: dienstverlener) en klanten. Aanvullend zijn de respectieve contractuele bepalingen van de dienstverlener van toepassing.

1. Afsluiten contract
1.1 Door telefonisch, elektronisch of schriftelijk een boeking te plaatsen, sluit de klant met CASAMUNDO een bindend contract af voor reisbemiddeling. Door via internet een boeking te plaatsen, geeft de klant CASAMUNDO een bindende opdracht op basis van een bemiddelingscontract. CASAMUNDO behoudt zich het recht voor om een boeking te weigeren. Een contract komt pas tot stand als CASAMUNDO of de dienstverlener de boeking schriftelijk, telefonisch of per e-mail heeft bevestigd aan de klant. Annulering kan kosten met zich meebrengen voor de klant.
1.2 De klant verplicht zich ertoe de hem toegekomen boekingsbevestiging onmiddellijk te controleren op juistheid en de reisorganisator en CASAMUNDO te wijzen op onjuistheden. Fouten moeten door de klant onmiddellijk gemeld worden.

2. Aansprakelijkheid
2.1 CASAMUNDO is tegenover de klant verantwoordelijk voor een correcte bemiddeling in het kader van de zorgvuldigheidsplicht van een goed ondernemer. Op basis van dit contract is CASAMUNDO in principe uitsluitend aansprakelijk bij het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen, bij schending van essentiële contractuele verplichtingen alsook in overige gevallen van schending van contractuele verplichtingen, behalve indien sprake is van opzet en grove nalatigheid. De aansprakelijkheid van CASAMUNDO beperkt zich in het geval van lichte nalatigheid tot de waarde van de geboekte reis, in elk geval toch tot te voorziene en typische schade. De wettelijke schuldonafhankelijke aansprakelijkheid van CASAMUNDO blijft onverminderd van kracht.
2.2 CASAMUNDO sluit aansprakelijkheid bij plichtsverzuim als gevolg van lichte nalatigheid uit, indien het hier geen essentiële contractuele verplichtingen, schade ten gevolge van dood of lichamelijk letsel, gezondheidsschade of garanties betreft. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door onze vertegenwoordigers.

3. Betaling / reisdocumenten
3.1 De betaling van de huur gebeurt via overboeking na ontvangst van een factuur, per automatische incasso of per creditcard, al naargelang de verhuurder/reisorganisator. Bij het overmaken van de huur komen eventuele bankkosten (in binnen- of buitenland) niet ten laste van de verhuurder/reisorganisator. De mogelijke betalingswijzen voor het gewenste object zijn te vinden onder de button ‘BOEKEN’ bij het punt ‘Betalingswijze’.
3.2 Het huurbedrag wordt van de rekening of creditcard afgeschreven, als de touroperator de boeking heeft geaccepteerd.

4. Paspoort-, visa-, deviezen- en gezondheidsvoorschriften
Elke klant is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende voorschriften betreffende de binnen- en buitenlandse heen- en terugreis, de gezondheid-, paspoort- en visavoorschriften.

5. Terugtrekking / omboeking
De klant kan zich op elk moment voor aanvang van de reis terugtrekken uit het bemiddelingscontract en de geboekte reis (annulering). Het tijdstip waarop het annuleringsbericht binnenkomt, is daarbij bepalend. Een schriftelijke of elektronische kennisgeving van annulering wordt aanbevolen. Hierbij kunnen kosten in rekening worden gebracht afhankelijk van het tijdstip van de annulering en de contractuele bepalingen van de dienstverlener.

6. Verzekering
Het is raadzaam om een annuleringsverzekering af te sluiten. Een medische reisverzekering is ook voor een buitenlandse vakantie binnen Europa zinvol, aangezien ook kleine ongelukken aanzienlijke kosten met zich kunnen meebrengen die door een normale ziektekostenverzekering niet noodzakelijk vergoed worden.

7. Gegevensbescherming
Wij nemen de bescherming van persoonlijke gegevens zeer ernstig. De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens die aan ons zijn doorgegeven, gebeurt volgens de wettelijke bepalingen. Meer details zijn te vinden in onze verklaring inzake gegevensbescherming.

8. Slotbepalingen
8.1 Als een van bovenstaande bepalingen ongeldig is of wordt, dan behouden de andere bepalingen toch hun geldigheid. De geldigheid van het contract als geheel blijft onaangetast. De ongeldigheid van het bemiddelde reiscontract tast de geldigheid van het bemiddelingscontract niet aan.
8.2 Bij overtreding van deze gebruiksvoorwaarden of als er een gegronde verdenking bestaat dat er sprake is van een overtreding, heeft CASAMUNDO op elk moment het recht de betreffende klant uit te sluiten van het gebruik van deze website en/of diensten, zodra de al tot stand gebrachte boekingen afgesloten zijn.
8.3 Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

↑ boven 
Mijn CASAMUNDO

Hier staan uw Favorieten,
de onlangs bekeken vakantiehuizen en nog veel meer!

Deze website gebruikt cookies
Casamundo maakt gebruik van cookies voor technische-, analytische en marketingdoeleinden. Door gebruik te maken van deze website stemt u hiermee in. Meer informatie, zoals mogelijkheden tot het terugtrekken van uw instemming, vindt u hier.
Ok, ik stem toe